Vision

-100%
Стул С-2 (Белый/ткань: Андрис бежевый)
Стул С-2 (Белый/ткань: Андрис бежевый) Артикул: 9429
420 (ш) х 945 (в) х 430 (г)

3 003

3 003

-100%
Стул С-4 (Орех/ткань: Агата коричневая)
Стул С-4 (Орех/ткань: Агата коричневая) Артикул: 8834
420 (ш) х 990 (в) х 430 (г)

3 003

3 003

-100%
Табурет Т-2 (Вишня/ткань: Агата коричневая)
Табурет Т-2 (Вишня/ткань: Агата коричневая) Артикул: 8868
350 (ш) х 450 (в) х 350 (г)

1 600

1 600

-100%
Стул С-7А (Орех/ткань: Агата коричневая)

3 888

3 888

-100%
Банкетка Б-6 (Бежевый/ткань: Агата серая)
Банкетка Б-6 (Бежевый/ткань: Агата серая) Артикул: 8883
550 (ш) х 470 (в) х 350 (г)

3 172

3 172

-100%
Банкетка Б-6 (Орех/ткань: Агата коричневая)
Банкетка Б-6 (Орех/ткань: Агата коричневая) Артикул: 8884
550 (ш) х 470 (в) х 350 (г)

3 032

3 032

-100%
Банкетка Б-3 (Орех/ткань: Агата коричневая)
Банкетка Б-3 (Орех/ткань: Агата коричневая) Артикул: 8888
550 (ш) х 470 (в) х 350 (г)

2 686

2 686

-100%
Банкетка Б-2 (Бежевый/ткань: Агата серая)
Банкетка Б-2 (Бежевый/ткань: Агата серая) Артикул: 8889
550 (ш) х 470 (в) х 350 (г)

2 823

2 823

-100%
Стул С-12 (Бежевый/ткань: Агата серая)
Стул С-12 (Бежевый/ткань: Агата серая) Артикул: 9494
500 (ш) х 970 (в) х 480 (г)

5 567

5 567

-100%
Стул С-3 (Чёрный/ткань: Андрис бежевый)
Стул С-3 (Чёрный/ткань: Андрис бежевый) Артикул: 9434
420 (ш) х 990 (в) х 430 (г)

2 933

2 933

-100%
Стул С-3 (Чёрный/ткань: Андрис чёрный)
Стул С-3 (Чёрный/ткань: Андрис чёрный) Артикул: 9435
420 (ш) х 990 (в) х 430 (г)

2 933

2 933

-100%
Стул С-1 (Вишня/ткань: Агата коричневая)

2 793

2 793

-100%
Стул С-1 (Орех/ткань: Агата коричневая)
Стул С-1 (Орех/ткань: Агата коричневая) Артикул: 8813
420 (ш) х 950 (в) х 430 (г)

2 793

2 793

-100%
Стул С-1 (Бежевый/ткань: Агата серая)
Стул С-1 (Бежевый/ткань: Агата серая) Артикул: 8814
420 (ш) х 915 (в) х 430 (г)

2 933

2 933

-100%
Стул С-2 (Вишня/ткань: Агата коричневая)

2 798

2 798

-100%
Стул С-2 (Орех/ткань: Агата коричневая)
Стул С-2 (Орех/ткань: Агата коричневая) Артикул: 8821
420 (ш) х 945 (в) х 430 (г)

3 003

3 003

-100%
Стул С-2 (Бежевый/ткань: Агата серая)
Стул С-2 (Бежевый/ткань: Агата серая) Артикул: 8822
420 (ш) х 945 (в) х 430 (г)

3 003

3 003

-100%
Стул С-3 (Бежевый/ткань: Агата серая)
Стул С-3 (Бежевый/ткань: Агата серая) Артикул: 8826
420 (ш) х 990 (в) х 430 (г)

2 933

2 933

-100%
Стул С-3 (Вишня/ткань: Агата коричневая)

2 727

2 727

-100%
Стул С-3 (Орех/ткань: Агата коричневая)
Стул С-3 (Орех/ткань: Агата коричневая) Артикул: 8829
420 (ш) х 990 (в) х 430 (г)

2 933

2 933